CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

  • VSD (dystonia wegetatywna)
  • NDC (dystonia neurologiczna)
  • zapalenie nerwów
  • porażenie mózgowe (mózgowe porażenie dziecięce)
  • zapalenie korzonków nerwowych
  • depresja
  • zaburzenia snu
  • migreny
Podziel się
Наш рейтинг: 5.0 из 5 Оценок: 314