SMT - leczyć prądem elektrycznym

SMT jest metodą elektroterapii, przy której na pacjenta wpływają zmienne sinusoidalne modulowane prądy o małej sile.


SMT pomaga:
 

  • pacjentom z zaburzeniami krążenia obwodowego
  • pacjentom z zaburzeniami czynnościowymi układu nerwowo-mięśniowego• (np. odleżyny u pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym)
  • pacjentom przewlekłymi procesami zapalnymi (zapalenie korzonków, zapalenie nerwów, nerwoból)
  • pacjentom z chorobami ginekologicznymi

Metoda jest również stosowana do stymulacji mięśni (zwłaszcza poprzecznie prążkowanych), z zaburzeniami oddychania, funkcji układu pokarmowego.

 

 

Podziel się
Наш рейтинг: 5.0 из 5 Оценок: 314