karty podarunkowe

Od 27 marca 2017 r. w Unitarnym Przedsiębiorstwie „ASB Sanatorium Słoneczny” wprowadzane są do obiegu następujące rodzaje kart podarunkowych:
 
  • o nominalnej wartości 20 rubli
  • o nominalnej wartości 30 rubli
  • o nominalnej wartości 40 rubli
  • o nominalnej wartości 50 rubliKwota opłacona przez Nabywcę karty odpowiada wartości nominalnej wskazanej na przedniej stronie certyfikatu i stanowi przedpłatę, która w przypadku zawarcia umowy głównej przez Posiadacza Karty jest uwzględniona w płatności za zakupione usługi. Cała kwota przedpłaty (cała wartość certyfikatu) jest wykorzystywana na zakup usług w określonym okresie czasu i otrzymanych w całości w Unitarnym Przedsiębiorstwie „ASB Sanatorium Słoneczny”.

Karta podarunkowa jest ważna od daty sprzedaży i obowiązuje przez 6 miesięcy. Zakup karty podarunkowej potwierdza, że jej posiadacz jest w pełni zapoznał się ze wszystkimi warunkami nabycia i korzystania z karty i zgadza się na te warunki.

Kupując Kartę Podarunkowa, Nabywca otrzymuje oprócz samej karty pokwitowanie pieniężne za otrzymaną kwotę. Karta podarunkowa jest WAŻNA bez pokwitowania.

Karty podarunkowe nie są papierami wartościowymi i nie można ich wymienić na gotówkę ani wymienić na certyfikaty o niższym nominale.

Karty nie są osobiste i mogą być przekazywane osobom trzecim.

Świadczenie usług w ramach Karty podarunkowej odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu. Jeśli istnieją przeciwwskazania, posiadacz karty może otrzymać inne usługi odpowiadające stanowi zdrowia, jeżeli klient odmówi oferowanej usługi, wartość karty nie podlega zwrotowi.

Jeśli koszt wybranej usługi jest większy niż wartość nominalna karty, właściciel wpłaca różnicę do kasjera, a dodanie kilku kart podarunkowych jest dozwolone. W przypadku, gdy wartość zakupionych usług ryczałtowych jest niższa niż wartość nominalna prezentowanej Karty podarunkowej, różnica między wartością nominalną certyfikatu a kosztem usług nie jest wypłacana. Karty podarunkowe podlegają wycofaniu natychmiast po dokonaniu zakupu.

Nie jest dozwolone wykupienie karty podarunkowej drogą przedstawiania innej karty podarunkowej do zapłaty.

W przypadku utraty karta nie zostaje przywrócona, uszkodzona (mająca uszkodzenia, które nie pozwalają na ustawienie jej numeru i innych istotnych danych) nie jest akceptowana do zapłaty za usługi.
 
Podziel się
Наш рейтинг: 5.0 из 5 Оценок: 314