Brzeski Obwodowy Teatr Dramatu i Muzyki

Obecnie dyrektorem artystycznym teatru jest uhonorowany pracownik artystyczny Republiki Białoruś Aleksander Kozak. Rozwijając zgromadzone doświadczenie, teatr idzie dalej ścieżką repertuarowych odkryć i doskonałości artystycznych umiejętności. Teatr nieustannie poszukuje twórczości, eksperymentuje z gatunkami i formami, otwiera drogę młodym reżyserom i dramaturgom.

Od 1996 roku Międzynarodowy Festiwal Sztuki Teatralnej „Biała Wieża” odbył się na bazie Brzeskiego Obwodowego Teatru Dramatu i Muzyki. To jedyne święto tego poziomu w republice. Corocznie w programie festiwalu biorą udział teatry z ponad 20 bliskich i dalekich państw zagranicznych. Dzięki festiwalowi twórcze kontakty teatru stale się rozwijają, pojawiają się nowe projekty.
Podziel się
Наш рейтинг: 5.0 из 5 Оценок: 314